Vyhledat:

Akuální informace

Výměny topidel Gamat za gamat nebo vafky

V tomto roce je možné objednat výhodnou výměnu topidla Gamat 4000 za nové topidlo Gamat 373 nebo 473 a topidlo Gamat RGA 50/461 za nové topidlo Gamat 471 nebo novinku topidlo Vafky 471 - viz vlevo dole

Bez nadpisu

Bez nadpisu

Vyměňte si sporák za výhodnou cenu

Pro obyvatele Prahy nabízíme velice výhodnou výměnu starého sporáku na nový. Můžete si vybrat celoplynový,kombinovaný ale i celoelektrický Podrobnosti viz dole !

Bez nadpisu

Bez nadpisu

Výměna karmy - ohřívařče vody

Potřebujete vyměnit starý plynový ohřívač vody za nový? Probíhá akce ve velmi zajímavé ceně. Informaci naleznete níže.

Bez nadpisu

Bez nadpisu

výměna plynového kotle

Váš stávající plynový závěsný kotel Vám vyměníme za kotel který si vyberete pod kódy 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708

Bez nadpisu

 
 

Revize plynu

Firma KOVOSERVIS-plyn provádí výchozí i provozní revize plynových rozvodů a plynospotřebičů, zejména domovních a bytových plynovodů. Provádíme tlakové zkoušky těsnosti nebo pevnosti plynových rozvodů. Toto měření zajišťujeme přístrojem Testo 312 s příslušnými tlakovými sondami. Společnost je držitelem oprávnění k montážím,opravám a revizím výše uvedených zařízení.

Každý provozovatel odběrního plynového zařízení je ze zákona povinen provádět jeho pravidelnou kontrolu a revize. Většina plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží. Tento způsob vyhovoval svítiplynu, ale není vhodný pro zemní plyn /CH4/, protože u spojů dochází vlivem jeho působení k vysychání těsnícího materiálu.Kontrolu těsnosti spojů provádíme detektorem plynu Testo typ 316-2  nebo přístrojem GI-03 M.

Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřený pracovník. Stávající způsob prevence prováděný v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb. je zaměřen pouze na pasivní pravidelnou kontrolu - provozní revizi s následným odstraněním závad zjištěných při revizi. Od 1. srpna 2013 při provozní revizi provádíme u spotřebičů kategorie B / komínové / povinné měření  dle TPG 70401 - koncentraci CO v okoli spotřebiče, koncentraci neředěného CO ve spalinách, tah komínu a teplotu spalin. Rovněž v případě potřeby ověřujeme vznik nepřípustného podtlaku většího než 4 Pa v prostoru u spotřebiče kategorie B. Toto měření se provádí přístrojem / analyzátorem / Testo 320 s nízkotlakou sondou. Na všechna tato měření vystavujeme protokol o provedeném měření.

V případě, že máte odebraný plynoměr, zajistíme Vám veškeré potřebné úkony a doklady k opětovnému osazení plynoměru.

testo_320.jpgsada_312.jpg

Objednávka revize:

 

Jméno a příjmení

Místo revize (úplná adresa) :

Telefon do místa revize

Datum poslední revize

Stručný popis zařízení k revizi


Kontrolní kód

Chybný kontrolní kód
Kontrolní kód